Privacybeleid

Welke informatie verzamelen we?

Persoonlijke informatie is informatie die gebruikt kan worden om u direct of indirect te identificeren. Persoonlijke informatie omvat ook anonieme informatie die is gekoppeld aan informatie die kan worden gebruikt om u direct of indirect te identificeren. Persoonlijke informatie omvat geen informatie die onomkeerbaar is geanonimiseerd of geaggregeerd zodat het ons niet langer in staat stelt om u te identificeren, hetzij in combinatie met andere informatie of anderszins.

We zullen alleen persoonlijke informatie verzamelen en gebruiken die nodig is om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen en om ons te helpen bij het beheren van onze zaken en om u de diensten te leveren waar u om vraagt.

Wij verzamelen informatie van u wanneer u zich op onze site registreert, een bestelling plaatst, zich inschrijft voor onze nieuwsbrief of reageert op een enquête.

Bij het bestellen of registreren op onze site kan u gevraagd worden de volgende gegevens in te voeren: uw naam, e-mailadres, postadres en telefoonnummer. U kunt onze site echter ook anoniem bezoeken.

Waarvoor gebruiken we uw gegevens?

Wij gebruiken de informatie die u aan ons verstrekt voor de specifieke doeleinden waarvoor u de informatie verstrekt, zoals vermeld bij het verzamelen van de informatie, en zoals anderszins toegestaan door de wet. De informatie die wij van u verzamelen kan op de volgende manieren worden gebruikt:

● Om uw ervaring te personaliseren (uw informatie helpt ons om beter te reageren op uw individuele behoeften)

Om onze website en uw winkelervaring te verbeteren (we streven er voortdurend naar om ons websiteaanbod te verbeteren op basis van de informatie en feedback die we van u ontvangen)

● Om de klantenservice te verbeteren (uw informatie helpt ons om effectiever te reageren op uw verzoeken om klantenservice en ondersteuningsbehoeften)

Om transacties te verwerken, inclusief het uitvoeren van uw betalingen en het leveren van de aangekochte producten of diensten. Om een wedstrijd, speciale promotie, enquête, activiteit of andere sitefunctie te beheren

Om periodieke e-mails te sturen. Het e-mailadres dat u opgeeft voor de verwerking van uw bestelling, kan worden gebruikt om u belangrijke informatie en updates met betrekking tot uw bestelling te sturen, naast het ontvangen van incidenteel bedrijfsnieuws, updates, gerelateerde product- of service-informatie, enz.

Wettelijke basis voor de verwerking van persoonlijke informatie

Indien u zich in de Europese Economische Ruimte ("EER") bevindt, zal onze verwerking van uw persoonsgegevens gebaseerd zijn op het volgende: Voor zover wij uw toestemming voor de verwerking van uw persoonsgegevens hebben verkregen, is deze verwerking gerechtvaardigd op grond van artikel 6, lid 1, onder b). (a) van de algemene verordening inzake gegevensbescherming (EU) 2016/679 ("GDPR"). Indien de verwerking van uw persoonsgegevens noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst tussen u en ons of voor het nemen van precontractuele stappen op uw verzoek, zal een dergelijke verwerking gebaseerd zijn op artikel 6, lid 1, onder b), van de algemene verordening inzake gegevensbescherming (EU) 2016/679 ("GDPR"). (b). Indien de verwerking noodzakelijk is om aan een wettelijke verplichting te voldoen, zullen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van GDPR artikel 6, lid 1, onder b). c) en wanneer de verwerking noodzakelijk is voor onze rechtmatige belangen, vindt deze plaats op basis van artikel 6, lid 1, van het BNPR. (f).

Gelieve er nota van te nemen dat wanneer u toestemming heeft gegeven voor de verwerking van uw persoonsgegevens, u deze toestemming te allen tijde kunt intrekken, bijvoorbeeld door een e-mail te sturen naar Support@zaful.com, wat de rechtmatigheid van een eerder op basis van uw toestemming uitgevoerde verwerking niet zal aantasten.

Uw rechten

We nemen redelijke maatregelen om ervoor te zorgen dat uw persoonlijke informatie juist, volledig en actueel is. U hebt het recht om de persoonlijke informatie die we verzamelen in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U hebt ook het recht om de verdere verwerking van uw persoonlijke informatie op elk moment te beperken of er bezwaar tegen te maken. U heeft het recht om uw persoonlijke informatie in een gestructureerd en standaard formaat te ontvangen en, indien technisch haalbaar, het recht om uw persoonlijke informatie rechtstreeks aan een derde partij te laten doorsturen. U kunt een klacht indienen bij de bevoegde gegevensbeschermingsautoriteit met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens.

Om de privacy en de veiligheid van uw persoonlijke informatie te beschermen, kunnen wij u om informatie vragen zodat wij uw identiteit en recht op toegang tot deze informatie kunnen bevestigen en u de door ons bijgehouden persoonlijke informatie kunnen opzoeken en verstrekken. Er zijn gevallen waarin toepasselijke wetten of wettelijke vereisten ons toestaan of verplichten om te weigeren sommige of alle persoonlijke informatie die we bijhouden te verstrekken of te verwijderen.

U kunt ons een e-mail sturen naar Support@zaful.com om uw rechten uit te oefenen. Wij zullen binnen een redelijke termijn op uw verzoek reageren. Wij zullen alle redelijke stappen ondernemen om ervoor te zorgen dat uw persoonlijke gegevens correct en up-to-date zijn.

Hoe beschermen we uw informatie?

U bent verantwoordelijk voor uw eigen gebruikersnaam en wachtwoord veiligheid en beveiliging op ZAFUL. Wij raden u aan een sterk wachtwoord te kiezen en dit regelmatig te wijzigen. Gebruik niet dezelfde inloggegevens (e-mail en wachtwoord) op meerdere websites.

We implementeren echter wel verschillende beveiligingsmaatregelen, waaronder het aanbieden van het gebruik van een beveiligde server. Alle verstrekte gevoelige/kredietinformatie wordt via SSL-technologie (Secure Socket Layer) verzonden en vervolgens gecodeerd in onze database van Payment Gateway Providers, zodat deze alleen toegankelijk is voor geautoriseerde personen met speciale toegangsrechten tot dergelijke systemen, en deze informatie vertrouwelijk moet blijven. Na een transactie worden uw privégegevens (creditcards, sofi-nummers, financiële gegevens, enz.) niet op onze servers opgeslagen.

Onze servers en website worden dagelijks door McAfee Secure van Symantec gescand en volledig extern gecontroleerd om u online te beschermen.

Gebruiken we cookies?

Ja. Cookies zijn kleine bestanden die een site of zijn serviceprovider via uw webbrowser op de harde schijf van uw computer plaatst (als u dat via uw instellingen heeft toegestaan). Hierdoor kunnen de sites of de systemen van de serviceprovider uw browser herkennen en bepaalde informatie vastleggen en onthouden.

We gebruiken cookies om ons te helpen de items in uw winkelwagen te onthouden en te verwerken, uw voorkeuren voor toekomstige bezoeken te begrijpen en op te slaan en om geaggregeerde gegevens over websiteverkeer en -interactie samen te stellen, zodat we u in de toekomst betere website-ervaringen en -hulpmiddelen kunnen bieden.

We kunnen een contract afsluiten met externe dienstverleners om ons te helpen de bezoekers van onze site beter te begrijpen. Deze dienstverleners mogen de informatie die namens ons wordt verzameld echter niet gebruiken, behalve om ons rechtstreeks te helpen bij het uitvoeren en verbeteren van onze activiteiten. We gebruiken bijvoorbeeld Google Analytics, een webanalysedienst van Google, Inc. ("Google") om ons te helpen beter te begrijpen hoe gebruikers omgaan met onze website. Google Analytics maakt gebruik van cookies om informatie te verzamelen over het gebruik van onze website. Deze informatie wordt gebruikt om rapporten samen te stellen en diensten te creëren om ons te helpen onze website en de bijbehorende diensten te verbeteren. De rapporten maken de trends op de website bekend zonder dat individuele bezoekers worden geïdentificeerd. De door het cookie van Google gegenereerde informatie over uw gebruik van onze website (met inbegrip van uw IP-adres) kan worden overgebracht naar en door Google worden opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt.

Op sommige pagina's van onze website kunnen derden die via onze website applicaties aanbieden, hun eigen cookies plaatsen om diensten te leveren, het succes van hun applicaties bij te houden of applicaties voor u aan te passen. Wanneer u bijvoorbeeld inhoud deelt met behulp van een knop voor het delen van sociale media zoals Facebook of Twitter, zal het sociale netwerk dat de knop heeft aangemaakt, registreren dat u dit heeft gedaan. Vanwege de werking van cookies hebben wij geen toegang tot deze cookies, noch hebben derden toegang tot de gegevens in de door ons gebruikte cookies.

Indien u dat wenst, kunt u ervoor kiezen om uw computer te laten waarschuwen telkens wanneer er een cookie wordt verzonden, of u kunt ervoor kiezen om alle cookies uit te schakelen via de instellingen van uw browser. Zoals de meeste websites, kan het zijn dat als u uw cookies uitschakelt, sommige van onze diensten niet goed functioneren. U kunt echter nog steeds bestellingen plaatsen door contact op te nemen met de klantenservice op Support@zaful.com.

Maken we informatie bekend aan externe partijen?
Wij verkopen, verhandelen of geven uw persoonlijke informatie niet door aan derden. Dit geldt niet voor vertrouwde derden die ons helpen bij het beheren van onze website, het uitvoeren van onze activiteiten, het uitvoeren van betalingen, het leveren van gekochte producten of diensten, het sturen van informatie of updates of het op andere wijze onderhouden van u, zolang deze partijen ermee instemmen om deze informatie vertrouwelijk te behandelen. We kunnen uw informatie ook vrijgeven wanneer we van mening zijn dat dit gepast is om te voldoen aan de wet, om ons sitebeleid af te dwingen of om onze rechten, eigendommen of veiligheid of die van anderen te beschermen.

Hoe lang bewaren we uw informatie?

Wij bewaren uw persoonlijke informatie zo lang als nodig is om de in dit Privacybeleid beschreven doelen te bereiken, tenzij een langere bewaarperiode vereist of toegestaan is op grond van fiscale, boekhoudkundige of andere toepasselijke wetten.

Koppelingen met derden

Af en toe kunnen wij naar eigen goeddunken producten of diensten van derden op onze website opnemen of aanbieden. Deze sites van derden hebben een apart en onafhankelijk privacybeleid. Wij hebben daarom geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor de inhoud en activiteiten van deze gelinkte sites. Desalniettemin proberen we de integriteit van onze site te beschermen en zijn we blij met alle feedback over deze sites.

Voorwaarden en bepalingen
Bezoek ook onze Algemene Voorwaarden sectie waarin het gebruik, de disclaimers en de beperkingen van de aansprakelijkheid voor het gebruik van onze website zijn vastgelegd in de Algemene Voorwaarden.

Wijzigingen in ons Privacybeleid
Als we besluiten ons privacybeleid te wijzigen, zullen we deze wijzigingen op deze pagina plaatsen en/of de wijzigingsdatum van het privacybeleid hieronder updaten.